Satış Sözleşmesi

Tüm kullanıcılarüyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını veonayladıklarını kabul etmiş sayılırlar. Satış Sözleşmesi ModaYNS ileMüşteri arasındaki Sanal Ortamda  Satış Sözleşmesidir.

Madde - 1  Isbu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satısını yaptığı, aşağıda niteliklerive satış fiyatı belirtilen ürünün satısı ve teslimi ile ilgili olarak 4077sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli SözleşmeleriUygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereince tarafların hakve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.  

Madde - 2   SATICIBILGILERI ModaYNS.

Madde - 3   ALICIBILGILERI  Tüm üyeler: ModaYNS. Firmasının e-ticaret mağazası www.modayns.com a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcıveya müşteri olarak anılacaktır).

Madde - 4   SÖZLESMEKONUSU VE ÜRÜN BILGILERI:  Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı,Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiğigibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden deişiklik gösterebilmektedir.

Madde - 5   GENELHÜKÜMLER  5.1 - ALICI, Madde 4te belirtilen sözleşme konusu ürününtemel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm önbilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidiverdiğini beyan eder.    5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için alicinin yerleşim yerininuzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alici veyagösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.  5.3 -Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecekise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayıSATICI sorumlu tutulamaz.  5.4 " SATICI , sözlesme konusu ürününsaglam, eksiksiz, sipariste belirtilen niteliklere uygun ve varsa garantibelgeleri ve kullanim kilavuzlari ile birlikte teslim edilmesindensorumludur.  5.5 - Sözlesme konusu ürünün teslimati için is busözlesmenin elektronik ortamda onaylanmis olmasi ve satis bedelinin alicinintercih ettigi ödeme sekli ile ödenmis olmasi sarttir. Herhangi bir nedenle ürünbedeli ödenmez veya banka kayitlarinda iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimiyükümlülügünden kurtulmus kabul edilir.  5.6 - Ürünün teslimindensonra aliciya ait kredi kartinin alicinin kusurundan kaynaklanmayan bir sekildeyetkisiz kisilerce haksiz veya hukuka aykiri olarak kullanilmasi nedeni ileilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde,ALICI kendisi veya satis sözlesmesinde belirttigi kisi veya kuruma teslimedilmis olan ürünü 3 isgünü içinde SATICI ya göndermek zorundadir. Böyle birdurumda nakliye giderleri aliciya aittir.   5.7 - SATICI mücbirsebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulasimin kesilmesi gibiolaganüstü durumlar nedeni ile sözlesme konusu ürünü süresi içinde teslimedemez ise, durumu aliciya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alicisiparisinin iptal edilmesini, sözlesme konusu ürünün varsa emsali iledegistirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadankalkmasina kadar ertelenmesi haklarindan birini kullanabilir. Alicinin siparisiiptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde aliciya ait kredi karti fisininiptali ve ilgili tutarin alicinin hesabina iade edilmesi konusunda ilgili bankanezdinde girisimde bulunur ve yapilan islem elektronik posta araciligi ileALICIya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerdendolayi SATICI sorumlu tutulamaz.  5.8 - ALICI ve/veya ALICIninteslimat yapilmasi istedigi kisi ve/veya kurumlara teslim edilmis olanürünlerin arizali veya bozuk olmasi durumunda, garanti sartlari içinde gereklionarim veya degistirme isleminin yapilmasi için ilgili ürün veya ürünlerSATICIya, ALICI tarafinin teslim aldigi tarihten baslayarak 7 gün içindegönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafindan karsilanir. Böyle bir durumda7 günlük sürenin dolmasi halinde, ALICI teslim almis oldugu ürünü ilgili servisinegötürmek zorundadir.

  1.  5.10- Is bu sözlesme, alici tarafindan elektronik olarak onaylandiktan(üyelik gerçeklestirikdikten sonra)   Seyit Nizam Cd. No:8 Hasan Yılmaz İş Merkezi Kat:1 No:1 Zeytinburnu/Ist. adresine ulastirildiktan sonra geçerlilik kazanir.   Madde - 6  CAYMA HAKKI:  Alici, sözlesme konusu ürürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kisi/kurulusa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkina sahiptir. Cayma hakkinin kullanilabilmesi için bu süre içinde SATICIya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulmasi ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanilmamis ve ambalajinin zarar görmemis olmasi sarttir. Bu hakkin kullanilmasi halinde, 3. kisiye veya Aliciya teslim edilen ürünün SATICIya gönderildigine dair kargo teslim tutanagi örnegi ile satis faturasi aslinin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulasmasini takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICInin kredi karti hesabina iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girisimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafindaki aksakliklardan dolayi SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasinin aslinin gönderilmemesi durumunda katma deger vergisi ve varsa diger yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICIya aittir.
  2.  Madde - 7   YETKİLİ MAHKEME: Is bu sözlesmenin uygulanmasinda, Sanayi ve Ticaret Bakanliginca ilan edilen degere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInin veya SATICInin yerlesim yerindeki TÜKETICI MAHKEMELERI yetkilidir. Siparisin elektronik ortamda onaylanmasi durumunda, ALICI is bu sözlesmenin tüm hükümlerini kabul etmis sayilir